Kanon Dobrych Praktyk

24 Marzec 2023

Nasza Izba rekomenduje swoim członkom przystąpienie Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego opracowanego przez KNF. Kanon to zbiór 16 uniwersalnych zasad artykułujących podstawowe wartości m.in. w relacjach z klientami. Jego podstawą jest etyczny wymiar działalności służący zwiększaniu transparentności rynku i budowaniu wzajemnego zaufania.

Dla społeczności brokerskiej przystąpienie i przestrzeganie zasad zawartych w opracowaniu to zarówno wizerunkowy wyznacznik jakości prowadzonego biznesu ale także istotny element przewagi konkurencyjnej.

Współpraca z KNF w zakresie propagowania wysokich standardów etycznych będzie kontynuowana.

Pełen tekst Kanonu znajduje się na stronie: www.knf.gov.pl

Pozostałe aktualności: