Zaproszenie na szkolenie - Ambasada Szwecji 10.10.2018

Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Uwagi do Rozdziału 3 (Broker Ubezpieczeniowy) projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń złożone w dniu 5.12.2017r. do Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Uwagi do Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Polska Izba Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych i Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych przesłali w ramach konsultacji ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do Ministra Rozwoju i Finansów wstępne uwagi do projektu wraz z materiałami zawierającymi koncepcje implementacji dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD).