Zaproszenie do udziału w konferencji INTELIGENTNE SPECJALIZACJE – CO DALEJ?

24 Marzec 2023

Debata z udziałem przedstawicieli różnych polskich i europejskich regionów dotyczyć będzie tego, jak skutecznie wdrażać politykę inteligentnych specjalizacji, a w szczególności jak stymulować przedsiębiorstwa do poszukiwania atrakcyjnych nisz rynkowych poprzez realizację projektów B+R i nawiązywanie współpracy z sektorem nauki.
Gościem konferencji będzie między innymi pan JERZY KWIECIŃSKI, SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ROZWOJU, które odpowiada za realizację polityki krajowych inteligentnych specjalizacji oraz wdrożenie tzw. Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera, odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. w Gdańskim Centrum Muzyczno­‑Kongresowym na wyspie Ołowianka (ul. Ołowianka 1) w godz. 10:00-17:00.
W przypadku chęci udziału proszę o rejestrację na stronie: https://rejestracja.ibngr.pl/konferencje/