Skład Zarządu

Małgorzata Kaniewska - Prezes Zarządu

M.Kaniewska.jpg

Prezes Zarządu  Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (od 2006 – nadal), w latach 2004 – 2008 członek zarządu SPBUiR,  członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego działającej przy Ministerstwie Finansów, z wykształcenia biolog, uprawnienia brokerskie od 1999r, studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń WSUiB w Warszawie oraz City University Business School of London, studia MBA HR WSB Toruń, uczestnik studiów doktoranckich SGH Katedra Ubezpieczeń Społecznych, w przeszłości wykładowca przy Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, aktualnie wykładowca Akademii Nauk Stosowanych Mazovia. Od 2006 r. do nadal – Prezes Zarządu BMK Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

Leszek Niedałtowski - Wiceprezes Zarządu

Leszek Niedałtowski.jpg

Absolwent, a następnie wieloletni pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Absolwent podyplomowego Studium Bankowości i Finansów - Doradztwo Inwestycyjne zorganizowanego i prowadzonego przez Gdańską Akademię Bankową i Uniwersytet Gdański. Uczestniczył w kilkunastu kursach, szkoleniach i seminariach dedykowanych dla kadry menedżerskiej obejmujących m. in. taką tematykę jak Coaching, Negocjacje, Executive Briffing, Nowoczesne Zarządzanie Strategiczne, Zarządzanie Ryzykiem etc. prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Harvard Bussines Review i in. Prowadził seminaria i wykłady m. in. dla studentów SGH, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz dla kadr kierowniczych czołowych polskich przedsiębiorstw. Uczestnik Polskiego Instytutu Dyrektorów. Autor wielu publikacji dotyczących tematyki ubezpieczeniowej m. in. w Gazecie Prawnej, Gazecie Ubezpieczeniowej, Gazecie Bankowej, Przeglądzie Corporate Governance, Pulsie Biznesu etc. Staż w ubezpieczeniach od 1995 r. Współzałożyciel STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi (1998). Do 2016 działał we władzach spółki będąc odpowiedzialnym za marketing, budowanie wizerunku spółki oraz obsługę klientów strategicznych. Od 2017 do chwili obecnej jest doradcą Zarządu Marsh Sp. z o. o. Lubi dobrą kuchnię traktując ją jako czynnik identyfikacją kulturowej i regionalnej, grać brydża w dobrym towarzystwie oraz wypoczywać aktywnie na łonie natury.

Przemysław Konopka - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Konopka.jpg

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Rzeczoznawców ds. Wycen Majątkowych na Politechnice Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął w branży budowlanej w firmie Modern-Bud jako Dyrektor Zarządzający. Od 1994 związany z rynkiem ubezpieczeniowym, początkowo jako Prezes i udziałowiec spółki Asekuracja II, a następnie Prezes Zarządu Spółki BDiPU E.C.A. W latach 2000-2005 Wiceprezes Pol-Assistance Sp. z o.o. Od 2000 r.do grudnia 2016 r. Wiceprezes Zarządu Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Od stycznia 2017 r. do dnia dzisiejszego Wiceprezes Zarządu Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. Licencjonowany broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny. Związany również z Politechniką Warszawską, gdzie prowadzi seminarium w zakresie ubezpieczeń dla sektora budowlanego. Lubi narciarstwo, windsurfing, turystykę rowerową, literaturę, podróże.

Robert Kożuchowski - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1994-1996 praca jako kierownik referatu Oświaty i Kultury Urzędu Gminy. Od 1996r. praca w ubezpieczeniach. W roku 2000 powołany na Wiceprezesa, a w roku 2002 na Prezesa Zarządu firmy Inter Broker Sp. z o.o. Absolwent Podyplomowych studiów Prawa Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Andrzej Łempicki - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Od 1995-1997 pracował w dziale obsługi ubezpieczeń grupowych na życie w PZU Życie S.A. Uprawnienia brokerskie uzyskał w 1998r. Od 1997-2003 pracował na stanowiskach menadżerskich w dwóch największych polskich firmach brokerskich. Od 2003r. zarządza własną firmą "ABRO Biuro Brokerskie", która w 2007r zajęła wysokie miejsce w rankingu - "Najlepsi brokerzy ubezpieczeniowi typowani przez przedsiębiorstwa" przygotowanym przez Instytut Analiz Gospodarczo-Ekonomicznych i opublikowanym w magazynie ekonomicznym "HOME&Market". Członek Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz członek Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. W 2006r zaproszony do wpisu swojej biografi do encyklopedii "Who is Who". W 2007 wybrany na Członka Zarządu PIBUiR. Lubi: żeglowanie, turystykę, informatykę. Interesuje się motoryzacją. Aktywny gracz GPW.