Zapraszamy na studia podyplomowe

Studia skierowane są do osób aktywnych zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, w szczególności usług ubezpieczeniowych.
Oferta studiów podyplomowych adresowana jest do:

  • pracowników zakładów ubezpieczeń,
  • pośredników ubezpieczeniowych oraz odszkodowawczych,
  • osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
  • osób zarządzających rozwojem programów bancassurance,
  • osób zarządzających rozwojem produktów ubezpieczeniowych.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania sektora ubezpieczeń i jego otoczenia, rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

Program studiów został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula, w skład której wchodzą wybitni teoretycy
i praktycy. Są wśród nich zarówno pracownicy naukowi Grupy Uczelni Vistula, wykładowcy reprezentujący inne ośrodki naukowe, jak również pracownicy i członkowie zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Połączenie wiedzy naukowej i praktycznego doświadczenia kadry dydaktycznej zapewnia słuchaczom dostęp do zasobu kompetencji, niezbędnego w działalności ubezpieczeniowej i zarządzaniu ryzykiem.

2016_Dyplomowany_specjalista_ds_ubezpieczeń.pdf

format: pdf, wielkość pliku: 3.1M, data: 08.26.2016, 2309 pobrań