Kontakt

ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

tel. +48 664 411 225

e-mail: info@pibuir.org.pl

Numery kont bankowych
Konto podstawowe:
Bank WBK
03 1090 1030 0000 0001 0760 5061

Mapka dojazdowa