Zaproszenie do współpracy

POLSKA IZBA BROKERÓW Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
zaprasza do współpracy

Wymogi statutowe:
par.5 pkt 2 stanowi: "Nabycie członkostwa Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, po uprzednim złożeniu przez kandydata: deklaracji przystąpienia, informacji o działalności firmy, rekomendacji, pochodzących od co najmniej dwóch członków Izby, oraz opłaceniu wpisowego"

(informacja o działalności firmy to zestaw podstawowych danych adresowo - administracyjnych).

Zgłoszenie kandydatury na członka Izby tj.:
- wypełniona odpowiednia Deklaracja (osoba fizyczna lub osoba prawna) wraz z rekomendacjami;
- informacja o działalności firmy;
- załączona kopia zezwolenia oraz kopia wypisu z rejestru;

Wszelkie dokumenty prosimy przesyłać listem poleconym na adres:

Sekretariat Polskiej Izby Brokerów
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa.

Opłata wpisowego, wpłata jednorazowa w wysokości 200,- zł.

Opłata członkowska
Począwszy od roku 2014 roczna składka członkowska dla firm osiągających obrót z tytułu wykonywania działalności brokerskiej i reasekuracyjnej nie przekraczający 300.000 złotych wynosi 600 złotych natomiast dla firm osiągających obrót z tytułu wykonywania działalności brokerskiej i reasekuracyjnej powyżej 300.000 złotych składka roczna wynosi 1000 złotych. Składka za każdego zatrudnionego brokera wynosi 50 zł.

Wpłat należy dokonać na poniższy numer konta bankowego Izby Brokerów:
Bank WBK
03 1090 1030 0000 0001 0760 5061