Procedura zawarcia programu:

 1. Należy pobrać deklarację przystąpienia ze strony Izby.
 2. Wypełnioną i podpisaną przez przystępującego deklarację należy przesłać pocztą do Izby do 15-go dnia miesiąca.
  Jednocześnie na adres e-mailowy Izby: info@pibuir.org.pl należy przesłać zestawienie osób przystępujących do ubezpieczenia wraz z podaniem osoby i jej danych teleadresowych, która z ramienia firmy będzie osobą do kontaktów w sprawie tego ubezpieczenia.
 3. Do ubezpieczenia może przystąpić dowolna liczba pracowników.
 4. Limit wiekowy przystępujących do ubezpieczenia – 65 lat.
 5. Składkę za ubezpieczenie pracowników należy przekazać na konto Izby nr 03 1090 1030 0000 0001 0760 5061 do 15-go dnia miesiąca. Płatność jest z góry  to oznacza , że np.: w miesiącu marcu płacimy za miesiąc kwiecień.
 6. Karty wraz ze stosownym poświadczeniem przystąpienia do ubezpieczenia zostaną przekazane ubezpieczonym przez Izbę po otrzymaniu od Ubezpieczyciela.
 7. Ubezpieczenie zostaje zawarte od 1-go dnia następnego miesiąca po opłaceniu składki do: 15-go każdego miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.
 8. W przypadku wszelkich zmian związanych z ubezpieczonymi firma zobowiązana jest poinformować o tym Izbę drogą e-mailową (info@pibuir.org.pl) najpóźniej do 15-go dnia miesiąca (lista osób rezygnujących, przystępujących).
 9. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia należy przesłać na adres Izby stosowne pismo. Proszę o pilnowanie potwierdzenia otrzymania przez pracownika Izby.
 10. W przypadku braku zapłaty składki lub brak właściwej kwoty we wskazanym terminie Izba wyśle e-maila do osób wskazanych przez Ubezpieczonego z przypomnieniem o opłacie. Brak zapłaty składki do ostatniego dnia miesiąca skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej dla całej grupy Ubezpieczonych. Pamiętajmy, że w przypadku opóźnień wpłat lub braku przekazania składki w terminie w pierwszej kolejności odpowiada opiekun Ubezpieczającego, który powinien kontaktować się z Izbą.

Co należy zrobić aby kontynuować ubezpieczanie zdrowotne?

a) PLUS (indywidulany – 70 PLN/ rodzinny -190 PLN )

(jeśli mieliśmy pakiet PLUS przesyłamy podpisany skan oświadczenia do 15 marca 2020r i NOWA SKŁADKĘ do 15 marca 2020r)

b) COMPLEX 1 (indywidulany – 80 PLN/ rodzinny – 214 PLN)

(jeśli mieliśmy pakiet COMPLEX=COMPLEX 1 przesyłamy podpisany skan oświadczenia do 15 marca 2020r i NOWA SKŁADKĘ do 15 marca 2020r)

c) COMPLEX 2 – NOWY (indywidulany – 99 PLN/ rodzinny – 260 PLN)

(Chcemy mieć COMPEX 2 przesyłamy: przesyłamy podpisany skan oświadczenia , NOWĄ DEKLARCJĘ do 15 marca 2020r i NOWA SKŁADKĘ do 15 marca 2020r)

d) COMPLEX 3 - NOWY (indywidulany – 139 PLN/ rodzinny – 375 PLN)

(Chcemy mieć COMPEX 3 przesyłamy: przesyłamy podpisany skan oświadczenia, NOWĄ DEKLARCJĘ do 15 marca 2020r i NOWA SKŁADKĘ do 15 marca 2020r)

 

UWAGA !!! (brak oświadczenia, nowej deklaracji w przypadku zmiany wariantu lub opłaty nowej składki w terminie,  będzie skutkowało brakiem ochrony ubezpieczeniowej)